Orthopedisch chirurg

Orthopedisch chirurgen zijn in het bijzonder opgeleid in het behandelen van aandoeningen en letsels van het bewegingstelsel. Zij zullen de patiënt behandelen met het oog op een snelle revalidatie en een snelle re-integratie in de maatschappij (werk, sportclub).

De laatste decaden heeft de orthopedische chirurgie een enorme vlucht gekend wat kennis en technische mogelijkheden betreft. Dit heeft geleid tot een verdere subspecialisatie binnen de orthopedische chirurgie. Orthopedisch chirurgen kiezen nu vaak voor een lidmaat, voor de wervelzuil, voor een gewricht of voor bepaalde letsels (bv sportletsels) naargelang hun interesse.

Orthopedisch chirurgen werken hierdoor vaak in groep waarbij elke collega één of meerdere subspecialiteiten heeft.

Een behandeling bestaat uit een eenvoudig advies, houdingsaanpassing, medicatie, kinesitherapie, immobilisatie (gips, brace) of infiltraties en heelkunde. Uw orthopedisch chirurg zal met U verschillende opties bespreken en samen met U kiezen voor de voor U meest geschikte behandeling.